Kalendar bo'yicha
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Kitoblar arhivi
Profil
Metkalar
So'rovnoma
Statistika
dle 10.1, ,
Ma'naviyat tushunchasi, predmeti, maqsadi va vazifalari. Ma'naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o‘zaro munosabatlari
Komilinsonnishakllantirishgaasosiyhissaniqo’shishbo’lib,bufanxalqimizningboyma’naviyvamadaniyme’rosigaasoslanadi.Zero,komilinsontushunchasiinsonningiqtisodiy,siyosiy,ilmiyfaoliyatlaribilanbog’lanibketadi.
Глобаллашув жараёнларида миллий ғояга эҳтиёжнинг ортиши
Миллий истиқлол ғояси фикрни-фикрдан, ғояни-ғоядан, маърифатнинг-жаҳолатдан фарқини кўришга, эзгу фикр, ғоя ва амаллар билан бирга ёвуз, тажовузкор фикр, ғоялар борлигидан ҳам огоҳ этади. Миллий истиқлол ғояси инсонларни, халқ, миллатни эзгу фикр, ғоялар ва амаллар атрофида бирлаштиришга хизмат қилади. Уларда ёвуз ва тажовузкор ғоянинг ҳар қандай кўринишига нисбатан ғоявий иммунитетни мустаҳкамлайди. Эзгу, бунёдкор ғоялар билан яшашга, ўз фаолиятини эркин, фаровон ҳаётга йўналтиришга ҳаракат қилади.
Ғоя ва мафкураларнинг жамият хаётидаги ўрни ва ахамияти
Ҳар бир киши ўзи яшаѐтган жамият мамлакат ѐки давлатнинг мақсадини, уни ифода этадиган ғояларини билиши, аниқ тасаввур этиши керак. Шунда бу мақсадлар унинг онг ва тафаккуридан жой олади. Ёки шунчаки жой олиб қолмасдан, аста-секин унга нисбатан ишонч, эътиқод пайдо бўлади.
Excel dasturida mutaxassislikka oid masalalar yechish
Xisoblashlar natijalarini ko’rgazmalirok tasvirlash uchun joylashtirilgan grafik rejimlarining paydo bo’lishi bu elektron jadval rivojlanishining navbatdagi qadami bo’ldi.
Ushbu hisob grafik ishida talabalarga Access dasturi yordamida institut yotoqxonasida yashovchi talabalar haqida ma’lumot beruvchi bazani shakllantirish vazifasi topshirilgan
The history of uzbekistan
Ушбу мустақил иш инглиз тили фанидан тайёрланган бўлиб, архитектура қурилиш йўналиши 1-босқич талабалари томонидан тайёрланган.
Ушбу мустақил иш инглиз тили фанидан тайёрланган бўлиб, архитектура қурилиш йўналиши 1-босқич талабалари томонидан тайёрланган.
O’zbekiston Respublikasining xuquq tizimida Konstitutsiya muhim o’rin tutadi. Konstitutsiya huquq tizimining birlamchi asosidir. U huquq tarmoqlari birligini, o’zaro muvofiqligini hamda harakatlanish printsiplarining yagonaligini ta’minlaydi.
Ўзбекистонда инсон хукуки ва эркинликлари олий кадрият.
Инсон хукуклари- бу демократик хукукий давлатнинг энг мухим белгисидир. Инсон хукуклари - хар бир давлатнинг демократик тараккиёт даражасини кЎрсатувчи мухим мезондир. 

Mustaqillik yillarida o‘zbekistonning iqtisodiy, ma’naviy va madaniy taraqqiyoti
Mustaqillik yillarida iqtisodiy hayotimizda ro‘y bergan yangilanish, tub o‘zgarishni yoritishga kirishar ekanmiz, avvalo, eski mustabid tuzumdan bizga qanday iqtisodiyot meros bo‘lib qolganligini eslaylik.
dle 10.1, ,