Kalendar bo'yicha
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Kitoblar arhivi
Profil
Metkalar
So'rovnoma
Sayt haqida fikrlariz
Statistika
Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar
Mazkur o‘quv qo‘llanma «Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar » fani dasturi asosida yozilgan bo‘lib, unda bino va inshootlar zaminlarini loyihalash va hisoblashning asosiy qoidalari berilgan.
Bino va inshootlar arxitekturasi
Mаzkur oʻquv qoʻllanma 5340400–Muhаndislik kоmmunikatsiyalаri qurilishi vа mоntаji (Issiqlik–gаz tа’minоti vа vеntilyatsiya) hamda 5340400 – Muhаndislik kоmmunikatsiyalаri qurilishi vа mоntаji (Suv tа’minоti vа оqоvа suvlаrni оqizish); tа’lim yo‘nаlishlari tаlаbаlаri, malaka oshirish va qayta tayyorlash kursi tinglovchilari uchun tavsiya etiladi.
Сув кимёси ва микробиология асослари
Ўқув қўлланмада "Сув кимёси ва микробиология асослари” фанидан иш дастурига киритилган фаннинг қисқача назарий асослари, жумладан, сувнинг таркиби ва тузилиши, табиий сувларнинг кимёвий таркиби ва унинг шаклланиши, бу жараённи белгиловчи омиллар, табиий сувларни кимёвий
таркиби ва минераллашув даражаси бўйича таснифлаш масалалари, амалий гидрокимёнинг асосий йўналишлари баён этилган. Шунингдек, ўқув қўлланмада фан бўйича маъруза ва амалий машғулотларни бажариш учун услубий кўрсатмалар берилган.
Ландшафтное проектирование
В данном учебном пособии рассматриваются вопросы архитектурно-ландшафтного проектирования приусадебного участка малоэтажного дома, придомовых пространств жилой застройки микрорайона, участка учреждения обслуживания – кафе, а также основы макетирования данных объектов.
История искусств и культуры
В данном учебном пособии рассмотрены основные этапы формирования и развития изобразительного искусства Средней Азии – от античного до периода Независимости. В каждом разделе автор пособия в содержательной форме раскрывает особенности как монументального, так 
изобразительного видов искусств. В итоге студенты могут не только изучить культурное наследие Узбекистана во всех его проявлениях, но и использовать  полученные знания о стилевых и композиционных особенностях искусства рассматриваемого региона в современной архитектурной практике.
Зилзилавий ҳудудларда юк кўтарувчи деворлари ғишт ёки тошдан терилган биноларни лойиҳалаш
Ўқув-услубий қўлланма ғиштли уйларни лойиҳалашга доир умумий қоида ва масалаларни қамраб олган. Қўлланмада зилзила бўладиган ҳудудлар учун қурилишда қўлланиладиган конструкция элементларининг тавсифи баён этилган.
Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi
Ushbu oʻquv qoʻllanmaning mаqsаdi–tаlаbаlаr binоlаrni lоyihаlаsh аsоslаri vа qurish mеtоdikаsi hаmdа zilzilаviy hududlаrdа turаr–jоy vа jаmоаt vа sаnоаt binоlаrining turli хil turlаrini ishlаb chiqishdа vujudgа kеlаdigаn аsоsiy mаsаlаlаrning mе’yoriy tаlаblаri vа ulаrni lоyihаlаsh mеtоdlаri bilаn tаnishtirishdаn ibоrаt. Dаrslik zilzilаviy хududlаrdа turаr–jоy vа jаmоаt hаmdа sаnоаt binоlаrini qurishdа ishlаtilаdigаn kоnstruktiv tizim vа elеmеntlаrning tiplаshtirilgаn sеriyalаrigа аsоslаngаn mаtеriаllаrdаn tuzilgаn bo‘lib, undа g‘isht dеvоrli, yirik pаnеlli, kаrkаs pаnеlli vа hаjm blоkli binоlаrning lоyihаlаsh qоidаlаri ko‘rib chiqilgаn.
Bino va inshootlar arxitekturasi
Mаzkur oʻquv qoʻllanma 5340400–Muhаndislik kоmmunikatsiyalаri qurilishi vа mоntаji (Issiqlik–gаz tа’minоti vа vеntilyatsiya) hamda 5340400 – Muhаndislik
kоmmunikatsiyalаri qurilishi vа mоntаji (Suv tа’minоti vа оqоvа suvlаrni оqizish); tа’lim yo‘nаlishlari tаlаbаlаri, malaka oshirish va qayta tayyorlash kursi tinglovchilari uchun tavsiya etiladi.
Suv tayyorlash tехnologiyasi
Oʻquv qoʻllanma shahar va sanoat korхonalarini ichimlik suv bilan ta’minlash tехnologiyasining zamonaviy usullari, tabiiy suv manbalarining turlari, ularni tozalash uchun ishlatiladigan inshootlarni tanlash, hisoblash va loyihalash uchun moʻljallangan.
Kompyuterda modellash
Oʻquv qoʻllanmada AutoCad dasturi yordamida me’morchilik chizmalarini 2D (ikki oʻlchamli), hamda 3D (uch oʻlchamli) modellash va ularni render qilish jarayonlarini bosqichma bosqich yaratishni oʻz ichiga oladi.