Kalendar bo'yicha
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Kitoblar arhivi
Profil
Metkalar
So'rovnoma
Sayt haqida fikrlariz
Statistika
Ёғоч конструкциялари
Ушбу "Ёғоч конструкциялари” дарслигида, ёғочдан тайёрланадиган юк Bu so'zni saytda ishlatish man etiladiарувчи ва тўсиқ конструкцияларни ҳисоблаш ҳамда лойиҳалашга доир асосий маълумотлар баён қилинган. Унда ёғочнинг хоссалари ҳақида қисқача маълумотлар, конструкцияларни тайёрлашда кенг қўлланилувчи бирикмаларнинг турлари, ҳисоби, том ва ораёпма тўшамалари, панжаралари, вассатўсин (прогон)лар, тўсинлар, ёпма панеллари, фермалар, равоқлар ва рамаларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир мисоллар ўрин олган.
Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish 2-qism
O‘quv qo‘llanmada qurilish ishlab chiqarishni tayyorlash tizimi, loyihalash, ekspertizadan o‘tkazish va tasdiqlash tartibi hamda uning tarkibida qurilishni tashkil qilish va bevosita qurilishdan avval ishlarni bajarish loyihalarini tuzish uslubiyoti, jumladan, bino va inshootlar, ular majmuyini oqim uslubida taqvimiy rejalashtirish, qurilishning bosh tarhini tuzish, uning moddiy-texnik ta`minoti hamda boshqarish masalalari qamrab olingan
Qurilishni tashkil etish va rejalashtirish 1-qism
O‘quv qo‘llanmada qurilish ishlab chiqarishni tayyorlash tizimi, loyihalash, ekspertizadan o‘tkazish va tasdiqlash tartibi hamda uning tarkibida qurilishni tashkil qilish va bevosita qurilishdan avval ishlarni bajarish loyihalarini tuzish uslubiyoti, jumladan, bino va inshootlar, ular majmuyini oqim uslubida taqvimiy rejalashtirish, qurilishning bosh tarhini tuzish, uning moddiy-texnik ta`minoti hamda boshqarish masalalari qamrab olingan
Сфероидик геодезия
Мазкур дарсликдада ер эллипсоиди геометриясининг асосий масалалари баён этилган ва ер эллипсоиди сатҳида геодезик масалаларни ечиш усуллари келтирилган ҳамда Гаусс-Крюгер координаталари назарияси ва унинг амалда қўлланилиши ёритилган.
Rangshunoslik va kompozitsiya
Ushbu oʻquv qoʻllanma "Landshaft dizayni va interyer” kafedrasining talabalari uchun moʻljallangan. Oʻquv qoʻllanma vizual kompozitsiya asoslari boʻyicha tayanch bilimni beradi. Bu predmetni oʻrganish nafaqat ranglarni va hajmlarni emotsional baholashdagi bogʻliqlikni, ob’yektiv xususiyatlari va qonuniyatlarni oʻrgatadi.
Issiqlik ta’minoti
Qoʻllanmada issiqlik bilan ta’minlash asoslari, asosiy iste'molchilar, markaz- lashtirilgan va markazlashtirilmagan issiqlik bilan ta’minlash tizimlarining sxemalari, shu jumladan issiq suv issiqlik bilan ta’minlash yechimlari, issiqlik tarmoqlari, jihozlari, issiqlik quvurlari, issiqlik tarmoqlarining konstruktiv elementlari, quvurlarni oʻtkazish, ularni montaj qilish va izolatsiyalash ishlari, ulardan foydalanish, quvurlarda sinov ishlarini oʻtkazish va tizimni foydalanishga topshirish toʻgʻrisida ma'lumotlar berilgan. Issiqlik tarmoqlari, jihozlari va ulash punktlarini tanlash hamda ularni hisoblash usullari keltirilgan va misollar orqani tushuntirilgan.
Issiqlik ishlаb chiqаrish uskunаlаri
Oʻquv qoʻllаnmаdа оrgаnik yoqilgʻi turlаri vа nоаn’аnаviy issiqlik enеrgiya mаnbаlаri-gеliоqurilmаlаr, yoqilgʻilаrni аsоsiy yoqish usullаri, zаmоnаviy issiqlik ishlаb chiqаrish uskunаlаri toʻgʻrisidа umumiy mа’lumоtlаr, ulаrning tuzilishi, ishlаsh prinsiplаri, аsоsiy jihоzlаri, hisоblаsh vа lоyihаlаsh аsоslаri, ishgа tushirish, sоzlаsh, sinаsh vа fоydаlаnish qоidаlаri bаyon etilgаn
Ўзбeкистoнда дeмoкратик жамият қуриш назарияси ва амалиёти
Ушбу услубий кўрсатма "Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти” фанидан бакалаврнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлари мазмунига қўйиладиган талаблар асосида тайёрланган
Русский язык
В настоящем методическом пособии рассмотрен раздел синтаксиса и соответствующие темы, предусмотренные ныне действующей учебной программой
Фалсафа (мантиқ, этика, эстетика) фанидан мустақил таълимни ташкил этиш бўйича услубий кўрсатма
Мазкур услубий кўрсатма олий таълим муассасалари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, унда Фалсафа (мантиқ, этика, эстетика) фанидан мустақил таълим ишлари мавзулари, мустақил таълим ишларини таёрлашда фойдаланиши мумкин бўлган илғор педогогик технологиялар, шунингдек, мустақил таълим мавзуларига доир адабиётлар рўйхати ҳамда интернет сайтлари келтирилган