Kalendar bo'yicha
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Kitoblar arhivi
Profil
Metkalar
So'rovnoma
Sayt haqida fikrlariz
Statistika
Бино ва иншоотлар типологияси
Ушбу  ўқув  -  ўслубий  мажмуа   «Бино  ва  иншоотлар  типологияси”  фани асосида  яратилган  бўлиб,  унда  "Архитектура”   таълим    йўналиши  бўйича таълим  олаётган  бакалаврлар  учун  мўлжалланган,  хамда  бино  ва  иншоотлар архитектураси  ва  уни  лойихалаш  ва  ташкил  этишни  назарий  жихатдан шакллантиришга  қаратилган.  Ўқув-услубий  мажмуа  ўқув  дастури  таълим технологиялари,  кўргазмали слайдлари, савол жавоблар, тест саволлари, жорий оралиқ ва якуний назорат топшириқлари жамланган. Ушбу ўқув ўслубий мажмуадан ўқитувчилар, илмий ходимлар, магистрлар, мустақил  тадқиқотчилар  хамда  архитектура  сохасига  қизиқувчилар
фойдаланишлари мумкин.

Ушбу ўқув-услубий мажмуа «Архитектура ёдгорликларидан замонавий мақсадларда фойдаланиш усуллари» фани асосида яратилган бўлиб, унда маърузаларни ўрганиш ҳамда амалий машғулотларни ташкил қилиш бўйича  барча таълим йўналишлари учун ўқув дастури, таълим технологиялари, кўргазмали слайдлар, савол-жавоблар, тест саволлари, жорий, оралиқ ва якуний назорат топшириқлари жамланган.  
Интерьер ва жиҳозлаш
Ushbu  o’quv  qo’lanma  "Landshaft  dizayni  va  intеryеri”  kafеdrasining  talabalari uchun  mo’ljallangan  bo’lib,  "Interer va jihozlash”  kursi bo’yicha  namunaviy o’quv  dasturi  asosida  yozilgan.  O’quv  qo’llanma   Interer va jihozlash  asoslari bo’yicha  tayanch  bilimni  bеradi.  Bu  prеdmеtni o’rganish  na  faqat  hajmlarni emotsional  baholashdagi  bog’liqlikni,  ob'yеktiv  xususiyatlari  va  qonuniyatlarni
o’rgatadi.  
Пути развития средневековых архитектурных ансамблей Узбекистана
Монография посвящена вопросам происхождения и композиционного развития средневековых архитектурных ансамблей Узбекистана. Исследуются художественные приёмы, принципы и методы формирования архитектурных ансамблей на различных исторических этапах, их значение в структуре и композиции города. Впервые подняты вопросы градостроительного проектирования, средневековые принципы расселения и гармонизации пространства совокупности сооружений, уточнены понятия: «архитектурный ансамбль» и «архитектурный комплекс» на материалах среднеазиатского зодчества.
Kompozitsiya  asoslari
Ushbu  o’quv  qo’lanma  "Landshaft  dizayni  va  intеryеri”  kafеdrasining  talabalari
uchun  mo’ljallangan  bo’lib,  "Kompozitsiya  asoslari”  kursi  b o’yicha  namunaviy
o’quv  dasturi  asosida  yozilgan.  O’quv  qo’llanma   vizual  kompozitsiya  asoslari
bo’yicha  tayanch  bilimni  bеradi.  Bu  prеdmеtni  o’rganish  na  faqat  hajmlarni
emotsional  baholashdagi  bog’liqlikni,  ob'yеktiv  xususiyatlari  va  qonuniyatlarni
o’rgatadi.  Va   shakllarni  qanday  hosil  qilish  va  ularni  egallash  jarayonini  ham
o’rgatadi. 
Макетирование и моделирование
В  пособии  содержатся  сведения  по  методике  макетирования  и
моделирования  объектов  в  архитектурном  проектировании.  Рассмотрены
виды  макетов  для  конкретных  задач  проектирования.  Приведена
последовательность выполнения макета. Указаны материалы и инструменты,
необходимые  для  технического  выполнения   объемно-пространственной
модели.
Qo‘llanmada zarur nazariy tushunchalar, qoidalar, teoremalar va formulalar keltirilgan va ularning mohiyati misol va masalalar yechimlarida tushuntirilgan, mustahkamlash uchun mashqlar, nazorat ishi va talabalarning
mustaqil ishlari uchun topshiriqlar berilgan.
Ushbu o‘quv qo‘llanma oily ta’lim muassasalarining texnika va texnologiya yo‘nalishlari bakalavrlari uchun «Oliy matematika» fani dasturi asosida yozilgan bo‘lib, fanning bir necha o‘zgaruvchi funksiyalarining differensial hisobi, bir necha o‘zgaruvchi funksiyalarining integral hisobi,
oddiy differensial tenglamalar va qatorlar bo‘limlariga oid materiallarni o‘z ichiga oladi.
Qo‘llanmada zarur nazariy tushunchalar, qoidalar, teoremalar va formulalar keltirilgan va ularning mohiyati misol va masalalar yechimlarida tushuntirilgan, mustahkamlash uchun mashqlar, nazorat ishi va talabalarning
mustaqil ishlari uchun topshiriqlar berilgan.
Sanoat gidrotexnikasi
Xozirgi  paytda  O’zbekistonda  ko’plab  metallurgiyaximiya  sanoat
korxonalari bunyod etilmoqda. Bu esa o’z navbatida ularda hosil bo’lgan qattiq
va  suyuq  chiqindilarni  to’plovchi  inshootlarni  qurishni  taqozo  etadi.  Ushbu
chiqindixonalarni ko’pincha o’nlab va yuzlab gektar bo’lgan katta maydonlarga
quriladi.